De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

TVL-reeks (2017)

EMRIC

dinsdag, 17 oktober 2017

TVL - Uitzending van 17 oktober 2017 met Herman Reynders

Dankzij het programma EMRIC, “Euregio Maas en Rijn In Crisis”, is er een samenwerkingsverband tussen Euregionale veiligheidsdiensten.
De provincie Limburg is hierin een actieve partner. Dat betekent dat hulpdiensten uit België, Nederland en Duitsland elkaar helpen als dat nodig is.

Dankzij EMRIC is er een professionele basis gelegd voor structurele samenwerking ten tijde van crisis.
De samenwerking in de Euregio Maas-Rijn tussen ambulance- en publieke gezondheidsdiensten, ziekenhuizen en brandweer uit Nederland, Duitsland en België is uniek in Europa. Vele nationale verschillen worden overbrugd om de veiligheid in de Euregio Maas-Rijn te waarborgen.

Luchtbeelden van een bos, bedekt met een laag witte rook. Het is avond. Bij een grot staat een brandweerwagen met zwaailichten.

De vertelstem zegt: "Brand in de grotten van Kanne, op de grens tussen Nederland en België. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig."

Brandweermannen staan het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij.

Vertelstem: "In de grotten staat het stro van een landbouwer in vuur. Dat zorgt voor een enorme rookontwikkeling."

(Tekst in beeld)
Rampenbestrijding

Vertelstem: "Dankzij het programma EMRIC, Euregio Maas en Rijn In Crisis, is er een samenwerkingsverband tussen Euregionale veiligheidsdiensten."

Buiten de grotten staan nog meer brandweerwagens. Een heleboel brandweermannen lopen af en aan.

Vertelstem: "De provincie Limburg is hierin een actieve partner. Dat betekent dat hulpdiensten uit België, Nederland en Duitsland elkaar helpen als dat nodig is."

(Tekst in beeld)
Euregio
Maas
Rijn
in
CRISIS

Een animatie van een groot wit passagiersvliegtuig. Ondertussen zegt de vertelstem: "Stel je voor dat tijdens de landing van een passagiersvliegtuig ergens in de Euregio Maas-Rijn technische problemen ontstaan en de piloot de controle verliest."

(Tekst in beeld)
Ongevallen

Vertelstem: "Bij het neerstorten van het toestel doet zich een explosie voor en een reusachtige donkere wolk stijgt op in de lucht. Al snel is duidelijk dat de capaciteit van eigen ambulances en bluswagens onvoldoende is."

De meldkamer van de hulpdiensten. Een man zit achter een computerscherm. Hij heeft een oortje in.

Vertelstem:
De meldkamer van de getroffen regio zal om bijstand vragen bij de Nederlandse en Duitse meldkamers. De extra ambulances en brandweerwagens worden direct na de oproep gealarmeerd.

Belgische, Duitse en Nederlandse hulpdiensten haasten zich naar de plaats van het ongeval.

Vertelstem: "Ze begeven zich naar de ongevalslocatie om hulp aan de slachtoffers te verlenen."

Een brandweerman zit in de cabine van zijn wagen. Hij zegt iets in de walkietalkie in zijn wagen. Op de achtergrond loeien de sirenes.

Vertelstem: "De vloeistoffen, gassen en dampen die bij een ongeluk vrijkomen, houden geen rekening met landsgrenzen en zullen al snel de buurlanden bereiken."

Brandweerlui nemen stalen van het water voor onderzoek.

Vertelstem: "Er is weinig tijd. De risicobeoordeling moet efficiënt en foutloos verlopen om de burgers in de Euregio Maas-Rijn zo snel mogelijk te informeren."

Het water wordt in een lab onderzocht.

Vertelstem: "Rondom de ongevalslocatie worden bodem- en luchtmonsters genomen. De modernste meetapparatuur wordt grensoverschrijdend en gemeenschappelijk ingezet."

(Tekst in beeld)
Vrijkomen giftige stoffen

Reddingswerkers vullen een plastic zakje met een bodemstaal.

Vertelstem: "De vaststellingen wijzen uit dat er kerosine in de bodem en riolering terecht is gekomen."

Een man houdt een apparaat voor zich uit om de luchtkwaliteit te meten.

Vertelstem: "Door de verbranding van vliegtuigonderdelen, bagage en overige lading ontstaat er bovendien een rookwolk, die veel verschillende giftige stoffen kan bevatten. In de aangrenzende gebieden worden ook metingen verricht, die geanalyseerd en geïnterpreteerd worden."

De metingen worden in een lab geanalyseerd.

Vertelstem: "In overleg met de gezondheidsdeskundige adviseurs worden beschermingsmaatregelen opgesteld. Die worden meegedeeld aan de crisisbeleidsteams, die in de verschillende landen zijn bijeengeroepen."

In verschillende kantoor- en vergaderruimtes overleggen de teams over wat te doen.

Vertelstem: "De crisisbeleidsteams in de getroffen regio's besluiten om aan de bevolking te communiceren dat iedereen ramen en deuren gesloten moet houden, de radio moet aanzetten en binnen moet blijven. De lucht bevat giftige gassen die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid."

Een brandweerman doet een luchtmasker om. Een autoradio.

Vertelstem: "Men verzoekt alle radiostations in de Euregio Maas-Rijn om een waarschuwingsbericht uit te zenden."

Een radiostudio met presentator.

Vertelstem: "Ondertussen zijn de eerste passagiers al naar euregionale ziekenhuizen gebracht."

Een patiënt wordt het ziekenhuis binnengebracht. Een andere patiënt wordt in een ambulance geladen.

Vertelstem: "Slachtoffers met ernstige brandwonden worden, als hun toestand het toelaat, naar speciale brandwondencentra vervoerd. Dit kan ook het brandwondencentrum van het Universiteitsziekenhuis in Aken zijn. Na enige tijd zijn alle slachtoffers verzorgd en vervoerd naar ziekenhuizen, waar ze de best mogelijke verzorging krijgen, aangepast aan hun verwondingen. Dit is natuurlijk maar een voorbeeld. De burger kan rekenen op de best mogelijke hulp als hij in nood is."

(Tekst in beeld)
INnfectieziektenbestrijding

Iemand vult een injectienaald.

Vertelstem: "Verder is er in het kader van EMRIC ook een nauwe samenwerking tussen de diensten die verantwoordelijk zijn voor de infectieziektebestrijding. Want ook virussen houden geen halt aan grenzen. Dankzij EMRIC is er een professionele basis gelegd voor structurele samenwerking ten tijde van crisis."

De meldkamer.

Vertelstem: "De samenwerking in de Euregio Maas-Rijn tussen ambulance- en publiekegezondheidsdiensten, ziekenhuizen en brandweer uit Nederland, Duitsland en België is uniek in Europa. Vele nationale verschillen worden overbrugd om de veiligheid in de Euregio Maas-Rijn te waarborgen."

(Logo in beeld)
EMRIC