De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De provincie Limburg verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft je gegevens niet door aan derden, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht van inzage, verbetering of wissing van de door jou verstrekte persoonsgegevens of beperking ervan tot de door jou bedoelde verwerking. Alsmede heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor meer info, kun je je wenden tot de heer Bruno Ravyts, veiligheidsconsulent van provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT, tel. 011 23 71 66 - gsm 0473 21 01 28.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

eGovernment

In het kader van het eGovernment decreet van 18 juli 2008 wisselt de provincie Limburg persoonsgegevens uit met andere overheden. De machtigingen die we hiervoor kregen van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kun je op haar website raadplegen.

Klikgedrag

Op de website van de provincie Limburg worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan de provincie Limburg haar dienstverlening verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

De provincie Limburg maakt gebruik van de technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term "cookies" om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

 • Definitie van cookies
  HTTP cookies, ook bekend als "web cookies" of gewoon "cookies", zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website Limburg.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers.
 • Waarom gebruikt de provincie Limburg cookies?
  De provincie Limburg gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.
 • Wanneer gebruikt de provincie Limburg cookies?
  Alle pagina’s van de provincie Limburg schrijven of lezen een cookie.
 • Hoe kun je cookies weigeren?
  Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van jouw webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.