De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
Publiek tijdens Theater op de Markt

Financiële steun voor euregionale micro-projecten

vrijdag, 25 januari 2019

De Euregio Maas-Rijn is op sociaal, cultureel en economisch vlak een sterke regio. De regio is gelegen in het hart van Europa en strekt zich uit over drie landen. Ondanks de verschillen in taal, cultuur enz. werken besturen, bedrijven, kennisinstellingen nauw samen om de levenskwaliteit en de omgeving van de 3,9 miljoen inwoners te verbeteren en de streek als één sterke regio te profileren. Maar toch blijft de Euregio voor de meeste mensen een abstract gegeven.

Om de onderlinge samenhang te versterken, is de Stichting Euregio Maas-Rijn op zoek naar projecten die grensoverschrijdende ontmoetingen tussen burgers en verenigingen mogelijk maken. 
Openbare instellingen en verenigingen zonder winstoogmerk met een zetel in Belgisch of Nederlands Limburg, Luik, Region Aachen, Ost-Belgien of Rijnland-Palts kunnen dankzij het Europees subsidieprogramma Interreg V EMR hiervoor een financiële steun ontvangen. Het biedt de kans structurele partnerschappen uit te bouwen en de toegevoegde waarde van de Euregio te tonen.

Bruggen bouwen en grensregio zichtbaar maken

Dankzij het Europese Interreg EMR project People 2 People kunnen verenigingen of openbare instellingen die samen met een partner uit de Euregio Maas-Rijn evenementen, seminaries, geleide bezoeken of een andere vorm van uitwisseling voorzien een financiële tussenkomst van 20.000,00 tot 37.500,00 euro bekomen.
 
Initiatieven die in aanmerking komen voor subsidiëring, dienen betrekking te hebben op Sport en Cultuur, Arbeidsmarkt, onderwijs en jongeren, Communicatie en marketing of Burgerparticipatie en openbare dienstverlening. Eén voor één breed toegankelijke thema’s die toelaten om bruggen te bouwen en de Euregio en bij uitbreiding Europese samenwerking zichtbaar te maken.

Subsidie aanvragen

Heb je goede ideeën en wens je aanspraak te maken op deze ondersteuning?
Neem dan zeker de Handleiding voor P2P-microprojecten door en bekijk of jouw activiteit binnen het Euregio Maas-Rijn gebied valt.
Beantwoord je project aan de gestelde voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in en bezorg het vóór 1 april 2019 aan het regionaal contactpunt (frederik.loy@limburg.be) of bij de projectleiding van de Stichting Euregio Maas-Rijn (sonjafickers@euregio-mr.eu).

Is je idee nog net iets te pril? Neem ook dan contact op met het regionaal contactpunt dat je graag wilt begeleiden om tot een sterk project te komen.

Bekijk ook de bijlagen bij de handleiding voor P2P-microprojecten.

Microproject People2People

In het hart van Europa, in de drielandenhoek tussen België, Duitsland en Nederland ligt de Euregio Maas-Rijn. Een sterke economische regio die bruist door een grote diversiteit aan talen, landschappen en culturen.
Maar toch blijft de Euregio voor vele mensen een abstract gegeven.
Hier willen wij, samen met jou, iets aan doen.

Ben je een openbare instelling of vzw? En ben je van plan een bijeenkomst, voorstelling, bezoek
of een ander evenement te organiseren dat helpt de Euregio te beleven? Dan kun je hiervoor dankzij het Europese subsidieprogramma Interreg EMR tot wel 37.500 euro voor ontvangen.

Voorwaarde is wel dat jouw organisatie zoveel mogelijk partners uit de verschillende deelregio’s hierin betrekt en dat het initiatief betrekking heeft op sport & cultuur, arbeidsmarkt, onderwijs & jeugd of burgerparticipatie & publieke dienstverlening. Heeft jou organisatie een relevant idee of een passend micro-project dat vóór 30 juni 2020, wordt uitgevoerd? Vraag dan vóór 1 april 2019 jouw subsidie aan.

Het aanvraagformulier kan je samen met de voorwaarden terugvinden op www.limburg.be/p2p

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.