De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Projectoproep

Het beperkt provinciaal managementcomité (bPMC) heeft op 16 september 2021 een nieuwe projectoproep gelanceerd. Deze oproep kadert in overgangsperiode 2021-2022 van de maatregel "Platteland Plus".
Met deze nieuwe projectoproep kan het bPMC in totaal 450.810,00 euro besteden aan projecten die invulling geven aan de onderstaande 3 acties uit het provinciaal plattelandsbeleidsplan:

  • toerisme, recreatie en streekproducten
  • ondernemerschap op het platteland
  • detailhandel en diensten op het platteland.

De projecten zullen getoetst worden aan de beoordelings- en selectiecriteria, terug te vinden op platteland.limburg.be. De bevoegde Vlaams minister vraagt ook om binnen de komende oproepen specifieke aandacht te hebben voor drie klemtonen: "Eenzaamheid op het platteland, Lokale landbouw en korte keten, Biodiversiteit".

De oproep 2022 binnen de maatregel "Platteland plus" (P+) is opgenomen de geclusterde oproep "Limburgse plattelandsprojecten 2022". Binnen deze oproep wil de dienst landbouw en platteland een overzichtelijk antwoord bieden op de verscheidene projectoproepen die er in het najaar van 2021 worden gelanceerd. Door de uitwerking van één algemene oproep waarin alle thema’s, van de desbetreffende afzonderlijke programma’s, zijn opgenomen trachten we een transparante oproep te verspreiden naar de diverse plattelandsactoren.

In deze algemene oproep "Limburgse plattelandsprojecten 2022", met een totaalbudget van 3.039.600,00 euro, zullen de volgende oproepen (van de verscheidene plattelandsprogramma’s) zijn vervat.

  • Oproep Leader Haspengouw t.b.v. 645.750,00 euro
  • Oproep Leader Kempen en Maasland t.b.v. 645.750,00 euro
  • Oproep Europees herstelfonds t.b.v. 712.000,00 euro
  • Oproep Omgevingskwaliteit en -vitaliteit t.b.v. 585.300,00 euro
  • Oproep Platteland Plus t.b.v. 450.810,00 euro 

In deze oproep willen we inzetten op innovatieve projecten die een langdurige, structurele meerwaarde betekenen voor de regio en de provincie Limburg om op deze wijze een hefboomwerking te creëren op het Limburgs platteland.
Om gevolg te geven aan deze doelstelling willen we binnen de oproep "Limburgse plattelandsprojecten 2022" projecten vooropstellen met een minimale projectkost van 150.000,00 euro. De bovengrens van 1.000.000,00 euro blijft behouden.

De projectconcepten (max. 3 A4’s) dienen uiterlijk 29 november 2021 om 16.00 u. te worden ingediend bij Directie Ondernemen - afdeling Landbouw en Platteland via landbouwenplatteland@limburg.be.
Het projectconcept wordt toegeleid naar het aangewezen plattelandsprogramma waarbij de geldende procedure wordt gevolgd van het desbetreffende programma. De promotor wordt hiervan op de hoogte gesteld en begeleid doorheen de procedure door het Plattelandsloket.

Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65 % plattelandssteun ontvangen. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 juni 2022, met een uitvoeringsperiode tot uiterlijk 30 juni 2024.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep en de bespreking van jouw projectconcept, kun je steeds terecht bij Karel Leysen, Provinciaal Plattelandsloket (karel.leysen@limburg.be – tel. 011 23 74 22).