De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Hoofdstuk 12: de provinciegriffier

Artikel 94

De provinciegriffier woont de vergaderingen van de provincieraad bij. In geval van verhindering wordt hij vervangen door degene die hem overeenkomstig de bepalingen van artikel 78 van het provinciedecreet in de uitoefening van zijn ambt vervangt. De provinciegriffier neemt in de raadzaal plaats aan het bureau.

Artikel 95

De provinciegriffier woont tevens de vergaderingen bij van het bureau, waarvan hij het secretariaat waarneemt.
Hij kan eveneens de vergaderingen van de beleidscommissies bijwonen.

Artikel 96

Onverminderd alle andere taken die hem bij dit reglement werden opgedragen, is de provinciegriffier belast met:

  • het adviseren van de provincieraad op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen
  • het opstellen van de notulen en het zittingsverslag van de provincieraad.
  • de terbeschikkingstelling van de goedgekeurde notulen en het goedgekeurde zittingsverslag aan de raadsleden
  • de inontvangstname en het verzenden van de briefwisseling van de raad
  • de organisatie van het beheer van het archief en de bewaring van het zegel van de provincie.

Artikel 97

De notulen van de provincieraad worden na de goedkeuring ervan door de provincieraad onmiddellijk ondertekend door de provincieraadsvoorzitter en medeondertekend door de provinciegriffier.
De provinciegriffier staat in voor de bewaring van de notulen en de zittingsverslagen.

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 15 april 2024
Provincieraadszitting - 17 u. - Welkom!
Nieuwsgierig naar wat er voor jou als Limburger in een zitting beslist wordt? Deze maand vindt de zitting plaats op 24 april.  De zitting start om 17 uur. Enkele dagen voor de zitting...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...
vrijdag, 02 februari 2024
Phishinmail  provinciale belastingen
Momenteel zijn er frauduleuze berichten in omloop die zogenaamd afkomstig zijn van de Vlaamse overheid, met "noreply@vlaanderen.be" als afzender. Deze e-mails hebben onder andere "Algemene...

Provincie Limburg is ook social