De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Avifauna

We hebben al wel twee Limburgse broedvogelatlassen en een Vlaamse atlas waar Limburg prominent onderdeel van uitmaakt, maar een avifauna is meer dan een broedvogelatlas. Een avifauna is een beschrijving van het voorkomen van alle vogelsoorten in een bepaald gebied in ruimte en tijd.

Belangrijkste kenmerken met enkele voorbeelden

 • Historisch perspectief
  • Wanneer verdween de Blauwe Kiekendief als broedvogel in Limburg?
  • Wanneer verscheen de Grote Zilverreiger in ons winters landschap?
  • In welke jaren waren er invasies van Pestvogels?
  • Merken wij bij trektellingen en vogels ringen in Limburg iets van de dramatische achteruitgang van de Veldleeuwerik?
  • Was de Grutto voor 1950 ook al zo talrijk als in de zestiger en zeventiger jaren?
 • Alle soorten
  • Hoeveel soorten zijn er in Limburg waargenomen?
  • En hoeveel ervan zijn doortrekker of wintergast?
  • Hoeveel en welke soorten zijn als broedvogel verdwenen in Limburg?
 • Afgebakend gebied
  • Nog nooit is er een volledig overzicht van alle vogels gemaakt in Limburg.
  • Hoe verhoudt zich dat tot de andere Vlaamse provincies?
 • Verspreiding
  • Waar liggen de kerngebieden voor de Kuifmees als broedvogel?
  • Waarom broeden er in Noord-Limburg meer Kuifmezen dan in Haspengouw?
  • Waar ligt het zwaartepunt in de verspreiding van de Roek in de winter?
  • Bestaan er echte trekbanen in Limburg voor doortrekkers in het najaar?
 • Aantallen
  • Trekken er in het voorjaar evenveel Beflijsters door in Limburg dan in het najaar?
  • En wanneer trekken Beflijsters door?
  • Ik zag een groep van 56 Bosruiters. Is dat normaal?
  • Wanneer waren er invasies van Kool- en Pimpelmezen en vallen die altijd in dezelfde tijd van het jaar?
  • En waar komen al die mezen dan vandaan?

Allemaal vragen waarop onze Limburgse avifauna antwoord gaat geven!

Doel(groep)en avifauna Limburg

Doelen

 • Compleet historisch overzicht van de Limburgse avifauna presenteren
 • Databanken completeren en beschikbaar stellen voor andere publicaties
 • Uitwisselingen met andere databanken (NP, KBIN, INBO, etc.)
 • Provinciale vogelwerkgroep activeren
 • Bijdrage leveren aan natuurbescherming en natuurbeheer.

Doelgroepen

 • Vogelkijkende Limburgers en andere Vlamingen
 • Vogelaars (onze noorderburen)
 • Professionele (vogel)onderzoekers
 • Overheid
 • Terreinbeheerders
 • En een naslagwerk voor toekomstige Limburgers.

Deelwerkgroepen

 • Broedvogels
 • Watervogeltellingen
 • Trektellingen
 • Ringgegevens
 • Losse waarnemingen:
  • vogelasiels
  • collecties
  • dialectnamen
  • literatuurgegevens 
  • ...
 • Beeldmateriaal voor de avifauna

Stand van zaken en planning

 • Alle gegevens tot eind 2018 zijn opgenomen. Bijzondere soorten uit 2019 komen er ook in.
 • De databanken zijn geanalyseerd. 
 • In het najaar van 2017 ging het schrijfwerk per vogelsoort van start. 
 • Een presentatiedatum hebben we nog niet...  
 • Een planning is opgesteld, maar zal ergens richting 2021 gaan.  
 • Jaarlijks wordt een uitgebreid terugkoppelmoment voorzien naar alle leden van de vogelwerkgroep en tijdens de Limburgse Contactdag Natuuronderzoek. 
 • Intussen werden al meer dan 6.000 beelden aangeboden van 320 soorten vogels. Er worden echter 435 soorten opgenomen, dus er is nog steeds nood aan beelden.
 • Lijst met soorten waarvoor nog beeldmateriaal wordt gezocht.