De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Vergoeding en verzekering

donderdag, 27 juni 2019

Zelfstandige (in hoofd- of bijberoep)

Voorwaarden

 1. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
 2. Ondernemingsnummer aanvragen bij ondernemingsloket (zie bv. www.kmodirect.be)
 3. Kennis van bedrijfsbeheer bewijzen 
 4. Activeren van de btw-hoedanigheid

Als je exclusief gidst in opdracht van het Provinciaal Natuurcentrum, heb je in principe geen ondernemersnummer nodig en hoef je je btw-hoedanigheid niet te activeren.

Vergoeding

Met factuur, door de zelfstandige op te maken (liefst maandelijks) in 2-voud en aan de baliemedewerker te bezorgen.

Modelfactuur zelfstandige gids (in hoofd- of bijberoep)

We betalen volgende vergoedingen:

 • 70,00 euro + kilometervergoeding voor het begeleiden van een educatief programma
 • Vermeld ook de onkostenvergoedingen en kilometervergoedingen (bv. voor het bijwonen van bepaalde vormingen) op je factuur.

Verzekering

De zelfstandige moet zelf de nodige verzekeringen afsluiten.

Vrijwilliger

Vrijwilligerswerk bestaat uit het verrichten van activiteiten in georganiseerd verband, onverplicht en onbezoldigd en dit ten behoeve van anderen of de samenleving.

Categorieën

 • Gepensioneerden moeten het vrijwilligerswerk niet voorleggen aan de Rijksdienst voor Pensioenen.
 • Werklozen en bruggepensioneerden kunnen vrijwilligerswerk verrichten met behoud van hun inkomen. Het Provinciaal Natuurcentrum beschikt daarvoor over een algemene toestemming. Het machtigingsnummer is Y02/102007/2007-57/45bis.
  • Werklozen moeten wel vooraf een schriftelijke aangifte (formulier C 45 B) doen bij de RVA.
  • Bruggepensioneerden zijn vrijgesteld van de verplichting om een individuele aangifte in te dienen.
 • Arbeidsongeschikte personen of personen met een ziekte moeten schriftelijk toestemming krijgen van de adviserende geneesheer van hun ziekenfonds.
 • Personen die op een of andere manier een uitkering ontvangen bv. kinderbijslag, leefloon, ... gaan best na bij de bevoegde instantie of de onkostenvergoeding die ze eventueel ontvangen in combinatie met hun uitkering geen probleem vormt.

Onkostenvergoeding

Voor een gidsbeurt ontvang je forfaitair 35,41 euro (index 2019) plus kilometervergoeding. Ook voor het volgen van bepaalde vormingen krijg je een onkosten- en kilometervergoeding.

Let op: forfaitaire kostenvergoedingen zijn belastingvrij als ze onder de vastgestelde maximale bedragen blijven. Voor 2021 worden deze bedragen vastgelegd op maximaal 35,41 euro per dag met een maximum van 1.416,16 euro per jaar.

Deze forfaitaire kostenvergoedingen konden vroeger niet gecombineerd worden met een reële kostenvergoeding. Nu mag dit wel met vervoersonkosten tot een maximum van 2.000 kilometer per jaar. Deze regeling geldt voor het gebruik van de auto (0,3542 euro/km), fiets (0,24 euro/km) en ook van het openbare vervoer. Het is wel jouw verantwoordelijkheid dat je de vermelde limieten per jaar niet overschrijdt.

Het PNC betaalt deze onkostenvergoedingen uit op basis van een schuldvordering die door de baliemedewerkers voor jou worden opgemaakt en door jou moeten worden ondertekend.

Verzekering

De provincie Limburg heeft een verzekering afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen voor de vrijwilliger.

Contactgegevens dienst

Provinciaal Natuurcentrum, Directie Omgeving
Craenevenne 86
3600 Genk

tel. 011 26 54 50
e-mail pnc@limburg.be
https://www.provinciaalnatuurcentrum.be

Het Provinciaal Natuurcentrum is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 17 u.