De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Loket

Tombola's

Het houden van loterijen wordt principieel verboden bij de loterijwet van 31 december 1851.

Een vergunning zal enkel worden toegestaan aan jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen bv. voor initiatieven waarvan de opbrengst uitsluitend bestemd is voor daden van godvruchtigheid of van weldadigheid voor de aanmoediging van de nijverheid of de kunsten of voor elk ander doel van algemeen nut. Het begrip "algemeen nut" wordt niet gedefinieerd door de wetgeving. Het is echter duidelijk dat dit in tegenstelling staat tot het nut van één of  meer individuen.

De vergunning voor het organiseren van een loterij of tombola wordt afgeleverd door:

 • het college van burgemeester en schepenen, indien de loterij gehouden en aangekondigd wordt in slechts één gemeente
 • de deputatie, indien de loterij gehouden en aangekondigd wordt in meerdere gemeenten van éénzelfde provincie
 • de koning, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, indien de loterij wordt gehouden en bekend gemaakt in meerdere provincies.

De deputatie van de provincieraad van Limburg hanteert bij het verlenen van deze vergunningen volgende criteria:

 • de biljetten mogen enkel verspreid worden in de provincie Limburg
 • de biljetten moeten vermelden: de dag van de trekking, het aantal uit te zetten nummers, de prijs per nummer of kaart, de goedkeuring van de deputatie en de datum van deze goedkeuring
 • er mag voor het plaatsen van de biljetten geen beroep gedaan worden op openbare diensten
 • de biljetten mogen niet op openbare weg verkocht worden
 • de volledige netto-opbrengst van de loterij, onder aftrek van de algemene kosten en de waarde van de prijzen, moet aangewend worden voor het vooropgestelde doel, in casu minstens 50 % van de waarde van de verkochte biljetten (de prijs per biljet en het aantal uit te geven biljetten moet meegedeeld worden)
 • het globaal bedrag van de prijzen dient in redelijke verhouding te blijven t.a.v. het globaal bedrag van de uitgegeven biljetten. Een prijzenpot met een waarde van maximaal 50 % van de waarde van de uitgegeven biljetten lijkt aanvaardbaar
 • om speculatieve bedoelingen uit te sluiten, mogen geen geldprijzen of onmiddellijk in geld omkeerbare prijzen toegekend worden
 • onmiddellijk na de afhandeling van de loterij moet een verslag ingediend worden bij de deputatie met de lijst van de winnende nummers, over de werking van de loterij, alsmede een volledige afrekening, vermeldende alle uitgaven en ontvangsten en de bestemming die gegeven wordt aan de opbrengst.

Indien je een aanvraag voor de organisatie van een tombola wenst in te dienen bij de deputatie, dien je deze aanvraag minimaal 3 maanden op voorhand aan onze diensten te bezorgen zodat de nodige administratieve stappen tijdig kunnen gezet worden.

Je kunt hiervoor het voorgedrukte aanvraagformulier gebruiken en dit formulier ingevuld aan onze diensten bezorgen.

Griffie – Juridische Ondersteuning
Provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Tel. 011 23 81 93
E-mail griffie@limburg.be 

Contactgegevens dienst

Griffie
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 81 93
e-mail griffie@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

 • Zoek op thema
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Zoek op doelgroep (bedrijf / instelling)
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Subsidies
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
Nuttige links: