De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Producten

Lokale Ontwikkelingsstrategie Leader Kempen & Maasland

Lokale Ontwikkelingsstratiegie Kempen & Maasland

Als onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) staat Leader (Liason Entre Actions de Développement) voor een innovatieve methode om aan plattelandsbeleid te doen.

Op 17 december 2013 hebben het Europees Parlement en de Raad het licht op groen gezet voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020.
In dit nieuwe programma wil Leader het lokaal economisch en maatschappelijk weefsel op het platteland versterken, de levenskwaliteit verbeteren en bijdragen tot een gediversificeerde plattelandseconomie. Via een bottom-up aanpak geeft het een regio de kans om vernieuwende oplossingen uit te werken, op maat van het eigen gebied.

Een Plaatselijke Groep (PG) waarin publieke en private actoren uit verschillende socio-economische sectoren en verenigingen samenwerken, neemt hierin het voortouw door een integrale en gebiedsgerichte visie op langere termijn uit te tekenen. Voor de opmaak van deze visie voor het plattelandsgebied Kempen & Maasland is in het najaar van 2014 een participatief traject opgestart met deelname van zowel publieke als private actoren. Dit traject heeft geresulteerd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor het Leadergebied Kempen & Maasland.

Na goedkeuring door de eigen stuurgroep, het Provinciaal Managementcomité en de Vlaamse Regering is deze Ontwikkelingsstrategie voor het Leadergebied definitief vastgesteld. Het is nu aan de Plaatselijk Groep Kempen & Maasland om deze strategie en de vele plannen en ideeën die er leven in de Kempen en het Maasland om te zetten in realisaties op het terrein.

Een beknopte weergave van het LOS voor het Leadergebied Kempen & Maasland kun je downloaden. Naast doelstellingen en maatregelen, biedt het LOS meer informatie over procedures gaande van de projectaanvraag tot de projectevaluatie.

Het volledige LOS kan digitaal opgevraagd worden via onderstaande gegevens.

Contactgegevens dienst

Landbouw en Platteland, Directie Ondernemen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 74 42
e-mail landbouwenplatteland@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

  • Zoek op type
    Menu inklappen
    Menu uitklappen